Tema: Kurs og opplæring

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Gratis RECO-kurs for lærlinger!

Sammen med VELG SKOG og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer Skogkurs i høst 2 samtidige RECO-kurs; - ett i Trøndelag og ett på Østlandet. Teoridagen 28. november er lagt til Mære landbruksskole og Valle videregående skole.

Les mer

VIRKESVERDI - nytt dataprogram for virkesutnytting og apteringsoppfølging

SKOGKURS tilbyr nå et helt nytt dataprogram for virkesutnytting- og apteringsoppfølging. Programmet kan installeres både på kontormaskiner og ute i hogstmaskinene.

Les mer

Hurdagene

"Hurdagene" arrangeres hvert 4. år og er Norges ledende fagmesse for skogbruk. Årets arrangement foregår 16. - 17. september.

Les mer

TRESLAG i Norge - ny app fra Skogkurs

Skogkurs har lansert appen TRESLAG i Norge - den er tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på App Store (iPhone og iPad) og Play Butikk (Android telefoner og nettbrett). Ved hjelp av appen kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene i Norge. TRESLAG i Norge er gratis.

Les mer

Kurs for fagbrev i skogfaget

MEF-skolen arrangerer nytt kurs for praksiskandidater. Her kan voksne med godkjent praksis gå opp til fagprøve og få fagbrev. Rabatterte priser for de første 15 som melder seg på!

Les mer

Korte filmer forklarer nyttige begrep i skogbruket

Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I fem nye filmer forklares betydningen av de viktigste.

Les mer

Gratis RECO-kurs for lærlinger 7. desember 2015

Skogkurs inviterer til gratis RECO-kurs for lærlinger. Teoridagen legges til Solør Videregående avd. Sønsterud denne gangen.

Les mer

Hva bør en skogsoperatør kunne?

Et revidert forslag til læreplan for VG 3 skogbruk er nå ute til høring. Hva synes du er viktig å vektlegge i læretida, og hvilke krav bør stilles til framtidas skogsoperatør? Høringen er åpen for alle, så du kan si din mening! Frist 2. juni.

Les mer

Bedre planlegging av skogsdrift

Dette er et dagskurs i bedre planlegging av skogsdrift. Kurset fokuserer på arbeidsoppgavene som må gjennomføres før drift for å sikre en effektiv og skånsom gjennomføring som mulig.

Les mer

Ponsses lassbærerspill - last ned og test!

Er du god på å planlegge utkjøring av tømmeret? Hvor stor betydning har planlegging og vegvalg for tidsbruk og kjørelengde? Ponsse Forwarder Game er laget for opplæring i planlegging av utkjøringsarbeidet for lassbærerførere og elever.

Les mer

MEF-skolens kursoversikt

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) tilbyr en mengde kurs- og skoletilbud gjennom MEF-skolen.

Les mer

Planlegging av skogsdrift - film

Denne filmen gir et innblikk i maskinførers hverdag og hvorfor god planlegging er viktig!

Les mer

RECO-kurs

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner.

Les mer
Del denne siden: