Filmen Sporløs kjøring - norsk versjon

Disse filmklippene er et av resultatene fra prosjektet «Sporløs kjøring». De er laget i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Heurgren Filmproduction AB.

Les mer

Gravemaskin i skog

Til markberedning på mindre hogstflater, sporsletting og grøfting etter hogst er gravemaskin det beste verktøyet for å kunne få tilfredsstillende foryngelse. Når det ofte skal gjøres litt av alle tiltakene er gravemaskin å foretrekke til å gjøre hele arbeidet.

Les mer

Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogdrift

Hvor lang tid vil skogsdrifta ta? Når kan jeg forvente at skogsmaskinene er ferdige? Hva koster det å gjennomføre drifta? Den nye kalkulatoren fra Skogkurs kan gi deg en god prognose på svarene.

Les mer

Kvartalsvis kostnadsindeks for skogsmaskiner

Hver 3. måned beregner Institutt for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU hvordan skogsmaskinkostnadene utvikler seg. Har kostnadene steget eller sunket fra forrige kvartal? Hvordan er nivået nå sammenlignet med samme tid i fjor?

Les mer

Enda smartere lassbærerkjøring

Nå er spillelisten her med 8 korte filmer med smarte råd og tips. Noe for deg som vil kjøre mer effektivt, men også for deg som planlegger driftene. Norsk tekst og norske kommentarer.

Les mer

Bedre belysning på lassbæreren

Mer lys der det behøves og mindre lys som forstyrrer. Det er ideen bak det svenske forskningsprosjektet som Skogforsk er i gang med.

Les mer

"Rennebubjelken" - en spennende nyhet

Denne midlertidige brua virker spennende. Spesiell patent gjør at kreftene overføres fra trykksiden til lengderetningen i elementene. Dermed kan dimensjonen på bjelkene reduseres.

Les mer

Sporløst

Med dagens kunnskap og teknologi er det mulig å hogge og kjøre ut tømmeret uten å skade jordsmonn og vassdrag. I filmen "Spårlös" fra Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge møter vi maskinførere og forskere som viser hvordan dette kan gjøres. Ikke minst; - den engelske versjonen av filmen vant gull klassen "Public Relation" under World Media Festival i vår!

Les mer

Veivedlikehold - ny veileder

Skogkurs gir i sin nye veileder nyttige råd og tips om godt veivedlikehold. Om veien er gammel eller ny; - et jevnt vedlikehold er billigere enn "skippertakmetoden"!

Les mer

Gratis RECO-kurs for lærlinger!

Sammen med VELG SKOG og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag arrangerer Skogkurs i høst 2 samtidige RECO-kurs; - ett i Trøndelag og ett på Østlandet. Teoridagen 28. november er lagt til Mære landbruksskole og Valle videregående skole.

Les mer